ERNC: lanzan libro sobre valorización energética de residuos en biogás e hidrógeno verde